Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2000

Werkzame stof

Peginterferon alfa-2b

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Samenstelling

Poeders voor injectievloeistoffen, ampullen 0,5 ml/injectiepen 0,5 ml: 100, 160, 200, 240 of 300 microgram peginterferon alfa-2b per ml

Fabrikant/Leverancier

Schering-Plough BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische hepatitis C (= leverontsteking door infectie met hepatitis-C-virus), in combinatie met ribavirine (= Rebetol®)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Centrale zenuwstelsel (= hersenen en ruggenmerg)-stoornissen

Epilepsie

Hart-aandoeningen, ernstige

Immunosuppressie, bijvoorbeeld na transplantatie

Leverziekten, ernstige

Leverontsteking (hepatitis), chronische, met weefselverschrompeling (= levercirrose)

Leverontsteking (hepatitis) als gevolg van een auto-immuunziekte (= ziekte als gevolg van falend afweersysteem)

Leverontsteking (= hepatitis), langdurige (= chronische) als gevolg van onderdrukt (met bijv. immunosuppressiva) of falend afweersysteem (= immuunsysteem)

Leverontsteking (= hepatitis), langdurige (= chronische) met verminderde leverfunctie en/of schrompeling (= levercirrose)

Nierziekten, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Psychiatrische aandoeningen, zoals ernstige depressie en zelfdodingsneigingen (= suïcidaal gedrag); ook indien vroeger

Schildklieraandoeningen, die niet onder controle zijn

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking van interferon en de aanwezigheid van benzylalcohol in de injectievloeistof is schade aan de vrucht niet uitgesloten bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. concentratiestoornissen , duizeligheid , evenwichtsstoornissen , gehoorstoornissen , gezichtsstoornissen en slaperigheid en bewustzijnsverlies veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen bepaalde virus-infecties, waaronder het hepatitis C-virus.

Bijwerkingen

Pegintron® alleen

Concentratievermogen, verminderd

Depressie

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Gewichtsverlies

Gewrichtspijn (= artralgie)

Griepachtige verschijnselen

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Injectieplaats, ontsteking

Koorts

Misselijkheid (= nausea)

Prikkelbaarheid

Pijn in de buikstreek (abdominale pijn)

Spierpijn (= myalgie)

Stijfheid (= rigiditeit)

Vermoeidheid

Zwakte, algeheel gevoel van (asthenie)

Pegintron® + ribavirine (= Rebetol®)

Bevingen (= tremor)

Bewustzijnsverlies

Bronchitis en/of ademhalingsproblemen

Dorst

Eczeem

Evenwichtsstoornissen (= vertigo)

Gehoorstoornissen

Gevoelsstoornissen van de tastzin (= paresthesie)

Gezichtsstoornissen (troebel zien)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartkloppingen (= palpitaties)

Hoest, droge

Huiduitslag, rode (erytheem, rash)

Infecties, o.a. schimmels en herpes simplex

Lichtovergevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Menstruatie, sterk verminderd (= amenorroe), vermeerderd (= menorragie) of verstoord (= dysmenorroe)

Middenoor-ontsteking (= otitis media)

Migraine

Mondontsteking (= stomatitis)

Neus, verkouden (= rhinitis), verstopt (= neuscongestie) of overvloedig neusvocht (= rhinorroe)

Nervositeit, opwinding en/of aggressief gedrag

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis)

Pijn in de borst en/of het rechter bovendeel van de romp

Prostaat-ontsteking (= prostatitis)

Schildklierfunctie, verminderde (= hypothyreoïdie) of vermeerderde (= hyperthyreoïdie)

Slaperigheid

Smaakverandering

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tandvlees, bloedend en/of ontstoken (= gingivitis)

Tongontsteking (= glossitis)

Verstopping (= obstipatie, constipatie)

Verwardheid

Voorhoofdholte-ontsteking (= sinusitis)

Winderigheid (= flaltulentie)

Zelfdodingsneigingen (= suïcidaal gedrag)

Zweten

Wisselwerkingen

Medicijnen die de activiteit van het beenmerg onderdrukken (= myelo-suppressieve werking)

Theofylline (= Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®, Unilair®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij PegIntron®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie wat betreft de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

PegIntron
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017