Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Procaïne-benzathine-benzylpenicilline

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: smal spectrum penicillinen

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof (+ 5 ml oplosmiddel): 300.000 IE (= Internationale Eenheden) benzylpenicilline, 300.000 IE procaïne-benzylpenicilline en 600.000 IE benzathine-benzylpenicilline

Fabrikant/Leverancier

Yamanouchi Europe BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor procaïne-benzathine-benzylpenicilline

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen, voor penicilline-antibiotica en/of voor procaïne

Voorzichtig zijn bij overgevoeligheid of allergie voor antibiotica van het cefalosporine-type

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de vrucht volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk. Als gevolg daarvan kan de zuigeling overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor de werkzame stof.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen bacteriën die gevoelig zijn voor procaïne-benzathine-benzylpenicilline.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen, bij hoge doseringen

Bloedstollingsstoornissen

Jarisch-Herxheimer-reactie (o.a. koorts, rillingen, spierpijn, hoofdpijn, zere keel en verhoogde hartfrequentie), bij de behandeling van syfilis

Nierontsteking (interstitiële nefritis), bij hoge doseringen

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag en (zelden) shockreactie (= anafylactische shock)

Wisselwerkingen

Aminoglycoside-antibiotica (o.a. gentamycine = Garacol® = Garamycine® = Septopal® en tobramycine = Obracin®)

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking (o.a. tetracycline, macroliden en chlooramfenicol)

Chlooramfenicol (= Globenicol®)

Macrolide-antibiotica (o.a. erytromycine = Eryc® = Erythrocine® en claritromycine = Klacid®)

Probenecide

Sulfinpyrazon

Tetracyclinen (o.a. tetracycline en doxycycline = Doxy-Disp® = Dumoxin® = Vibramycine®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Vertel uw arts vóór toediening van dit medicijn of u overgevoelig of allergische bent voor penicilline- of cefalosporine-antibiotica.

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Penidural® D/F

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Penidural D F
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017