Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Regitratienummer (RVG-nummer)

RVG 17642
RVG 114720 (multidose)

Werkzame stof

Gezuiverd poliomyelitis-vaccin type 1, 2 en 3

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof per dosis van 0,5 ml: 40, 8 en 32 D-Ag eenheden geïnactiveerd poliovirus van respectievelijk type 1, 2 en 3.
Het vaccin bevat 2-fenoxyethanol en formaldehyde als conserveermiddelen.

Fabrikant/Leverancier

Bilthoven Biologicals B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Poliomyelitis, actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met het poliomyelitis-virus dat kinderverlamming kan veroorzaken

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. de conserveermiddelen 2-fenoxyethanol en formaldehyde)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet toepassen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin niet toepassen tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert de vorming van antistoffen tegen pneumokokken en de vorming van een immunologisch geheugen daartegen (= actieve immunisatie).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Injectieplaats: roodheid zwelling

Malaise met koorts (zelden)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige onder de huid (= subcutaan = s.c.) toegediend.

Primaire vaccinatie (= eerste inentingen): vanaf de leeftijd van 2 maanden: 1e inenting, 2e inenting na tenminste één maar bij voorkeur 2 maanden na 1e inenting en dan een 3e inenting tenminste 6-12 maanden na de 2e inenting.

Revaccinatie (= herhaalde inenting) bij verhoogde kans op besmetting en wanneer de primaire vaccinatie 15 jaar of langer geleden heeft plaatsgevonden: één inenting ca. 1 maand vóór vertrek naar een besmet gebied

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Poliomyelitis-vaccin RIVM®

Bijzonderheden

Het vaccin bevat 2-fenoxyethanol en formaldehyde als conserveermiddelen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Poliomyelitis Vaccin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017