Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/02/201/001-6

Werkzame stof

Tacrolimus

Geneesmiddelgroep

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Samenstelling

Zalven: 0,3 mg (0,03%) voor kinderen vanf 2 jaar en volwassenen en 1 mg (0,1%) tacrolimus-monohydraat per gram zalf voor volwassenen.

Fabrikant/Leverancier

Astellas Pharma Netherlands

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Atopisch eczeem (= atopische dermatitis), ernstige vormen die niet goed reageren op de gangbare behandelingen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infecties, bepaalde (virussen, parasieten of schimmels)

Kinderen jonger dan 2 jaar

Overgevoeligheid voor dit middel, voor macroliden of voor een of meer van debestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

In dierproeven is dit middel schadelijk gebleken voor de vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= tacrolimus) in dit medicijn remt de weefsel-afstotende activiteit van T-cel-lymfocyten (= immuno-suppressieve werking).

Bijwerkingen

Acne

Blozen (vooral na drinken van alcohol)

Haarzakjes, ontstoken (= folliculitis)

Herpes simplex infecties, o.a. rond het oog (= zona)

Huidirritatie (vooral na drinken van alcohol): o.a. jeuk, roodkleuring, branderig gevoel (deze bijwerkingen komen vaak voor maar verdwijnen gewoonlijk binnen een week na aanvang van het gebruik van de zalf)

Huidtintelingen

Wisselwerkingen

Alcohol (versterkt de bijwerkingen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Droog de huid vóór gebruik van dit medicijn grondig met een droge handdoek.

Vermijdt tijdens het gebruik van dit medicijn blootstelling van de huid aan zonlicht, zonnebanklicht of lichttherapie.
Gebruik buitenshuis een beschermende zonnecrème en dek uw huid zo veel mogelijk af met kleding.

Vermijdt contact van dit medicijn met uw ogen of slijmvliezen van o.a. neus en mond. Verwijder de zalf in dat geval grondig en spoel na met water.

Dek de behandelde huid niet af met verband of gaas.

Gebruik binnen 2 uur vóór gebruik van dit medicijn geen vochtregulerende crèmes of lotions.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder overleg niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat medicijnen bij gebrek aan vertrouwen in de werking of angst voor bijwerkingen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt, als u last heeft van bijwerkingen of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Protopic volledig vergoed vanaf 2 jaar.

Protopic® 0,03% voor kinderen en volwassen, Protopic® 0,1% voor volwassenen

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Protopic®.

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Protopic eu
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017