Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 26578-9

Werkzame stof

Eletriptan

Geneesmiddelgroep

Middelen bij migraine-aanval: triptanen

Samenstelling

Tablet, omhuld: 40 mg eletriptan-hydrobromide per tablet

Fabrikant/Leverancier

Pfizer Nederland BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 29573//26579
RVG 32210//26579

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 112039//26579
RVG 113431//26579

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine , acute behandeling van migraine-aanvallen met en zonder aura

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris, ook indien eerder doorgemaakt

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), matig tot ernstige

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), milde, indien ongecontroleerd

Ergotamine, niet gelijktijdig gebruiken

Hart, slechte doorbloeding (= ischemische hartaandoeningen), ook indien eerder doorgemaakt

Hartritme-stoornissen (= hartaritmieën), ernstige

Hartinfarct (= myocardinfarct), ook indien eerder doorgemaakt

Hersenbloeding of -bloedvatvernauwing (CVA en TIA), ook indien eerder doorgemaakt

Kinderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Ouderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Prinzmetal-angina pectoris (= coronaire vaatspasmen), ook indien eerder doorgemaakt

Propranolol (= Inderal®)

Vaataandoeningen in lichaam (= perifeer), hart (= coronair) of hersenen (= cerebraal), ook indien eerder doorgemaakt

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

De eeste 24 uur na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een gunstig effect op bloedvaten die betrokken zijn bij het ontstaan van migraine.

De werking begint na ca. 30 minuten.

Bijwerkingen

Algemeen gevoel van zwakte (= asthenie)

Beklemmend gevoel in borst en/of keel

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), lichte

Buikpijn

Droge mond

Druk of beklemmend gevoel, o.a. in keel, nek en borst

Duizeligheid

Evenwichtsstoornissen (= vertigo)

Gevoelsafname van de tastzin (hypoaesthesia)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Keelpijn (faryngitis)

Misselijkheid

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierpijn (= myalgie)

Spierzwakte (= myasthenie)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tintelend gevoel

Warm gevoel

Zwaar gevoel in de ledematen

Zweten

Wisselwerkingen

Ergotamine (o.a. Cafergot®, Ercycof®, Ergocofcyclizine, Ergocoffeïne

Geneesmiddelen met dezelfde werking als dit medicijn, zoals almotriptan (= Almogran), sumatriptan (= Imigran®), naratriptan (= Naramig®, rizatriptan (= Maxalt ® en zolmitriptan (= Zomig®)

Medicijnen die de werking van het enzym CYP3A4 sterk remmen, zoals claritromycine (= Klacid®), erytromycine = (Eryc®, Erytrocine®), itraconazol = Trisporal®, ketoconazol = Nizoral® en HIV-ptrotease-remmers, zoals indinavir = Crixivan®, nelfinavir = Viracept® en ritonavir = Norvir®

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Bij de eerste voortekenen van de hoofdpijnfase van een migraine-aanval volgens voorschrift van de arts of de gebruiksaanwijzing in de verpakking gebruiken.

Bij onvoldoende resultaat mag minimaal 2 uur ná de eerste tablet een nieuwe tablet worden ingenomen.
NB. In totaal niet meer dan 80 mg per dag gebruiken!

De tablet -met of zonder voedsel- heel innemen met water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bij onvoldoende resultaat mag minimaal 2 uur ná de eerste tablet een nieuwe tablet worden ingenomen.
NB. In totaal niet meer dan 80 mg per dag gebruiken!

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Relpax®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Bijsluiters

Relpax
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017