Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 08997
RVG 08998
RVG 12864
RVG 17416

Werkzame stof

Folinezuur

Geneesmiddelgroepen

Foliumzuur-derivaten

Tegengiften (= antidota)

Samenstelling

Injectievloeistoffen: 5 mg of 10 mg folinezuur per ml

Tabletten: 15 mg folinezuur per tablet

Poeder voor injectievloeistof: 15 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg of 500 mg

Fabrikant/Leverancier

Pharmachemie BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedarmoede door foliumzuur-tekort

Methotrexaat-vergiftiging (= Emthexate®, Ledertrexate®)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedarmoede door vitamine B12-tekort (= pernicieuze anemie)

Braken

Diarree

Maagdarmstoornissen

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Folinezuur speelt o.a. een belangrijke rol speelt bij de eiwitstofwisseling, de celdeling en de vorming rode bloedcellen (= erythrocyten). Het heeft dezelfde werking als foliumzuur.

Bijwerkingen

Maagklachten, bij hoge doses

Overgevoeligheidsreacties, zoals koorts en huiduitslag

Wisselwerkingen

Medicijnen die de werking van foliumzuur tegengaan (= foliumzuur-antagonisten), zoals methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®), trimethoprim (= Monotrim®, Wellcoprim®) en pyrimethamine (= Daraprim®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkijgbaar en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de Overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van dit medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Rescuvolin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017