Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Natrium-polystyreen-sulfonaat

Geneesmiddelgroep

Middelen bij water-/elektrolyt-huishoudingsstoornissen

Samenstelling

Poeder: 999.34 mg natrium-polystyreen-sulfonaat (bevat ca. 100 mg natrium per poeder)

Fabrikant/Leverancier

Sanofi-Synthélabo, Govert van Wijnkade 48, 3144 EG, Maassluis

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 108623//08071
RVG 108624//08071
RVG 113918//08071

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 109340//08071
RVG 112123//08071

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 109933//08071

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verhoogd kalium-gehalte van het bloed (= hyperkaliëmie), met name bij chronische verminderde nierfunctie (= chronische nier-insufficiëntie)

Nierdialyse, als ondersteunende therapie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Fructose-1,6-difosfatasegebrek (dit geldt alleen wanneer tegelijkertijd sorbitol wordt gebruikt)

Fructose-tolerantie (dit geldt alleen wanneer tegelijkertijd sorbitol wordt gebruikt)

Methanolvergiftiging (dit geldt alleen wanneer tegelijkertijd sorbitol wordt gebruikt)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Verhoogd natrium-gehalte van het bloed (= hypernatriëmie)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel wisselt kalium-ionen uit tegen natrium-ionen. Hierdoor wordt het kalium-ionen-gehalte van het bloed verlaagd.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Braken

Dunne darm-vernauwing of blokkade (= obstructie-ileus)

Eetlust, afname (= anorexie)

Natrium-gehalte van het bloed, verhoogd (= hypernatriëmie)

Kalium-gehalte van het bloed, te sterke afname (= hypokaliëmie)

Misselijkheid

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Hartglycosiden (o.a. digoxine = Lanoxin®)

Medicijnen die magnesium bevatten

Medicijnen, voedsel (o.a. fruitmoes) of dranken (o.a. vruchtensappen) die veel kalium bevatten

Vitamine D

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van recept-medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer nooit zelf medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven met zelfzorg-medicijnen of oude medicijnen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Gebruik dit medicijn ook niet langer dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Bijsluiter van Resonium A®

Bijzonderheden

Bevat ca. 100 mg natrium per poeder.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Resonium A
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017