Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 27178-80

Werkzame stof

Risperidon

Geneesmiddelgroep

nieuwere of atypische anti-psychotica

Samenstelling

Poeders voor injectie-supsensie ('Depot: micro-bolletjes met verlengde afgifte): 25 mg, 37,5 mg of 50 mg risperidon

Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 31410//27180

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 32734//27179
RVG 32998-9//27179-80
RVG 32735//27180
RVG 34453//27178
RVG 100084//27178
RVG 100087//27179
RVG 100092//27180
RVG 113171//27178
RVG 113170//27179
RVG 113169//27180

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 100230//27178
RVG 100231//27179
RVG 100217//27180
RVG 113747//27178
RVG 113746//27179
RVG 113749//27180

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 107462-4//27178-80

Orifarm A/S (parallel import)
RVG 116347//27180

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Schizofrenie (schizofrene psychose), vooral wanneer andere middelen niet goed helpen

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheidveroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en
duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen schizofrene psychosen (= anti-psychotische werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Angst

Bloeddrukdaling, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Buikpijn (abdominale pijn)

Depressie, verergering van bestaande

Duizeligheid

Erectie- en zaadlozingsstoornissen (= ejaculatiestoornissen)

Gewichtstoename

Hartfrequentie, verhoogde (= tachycardie), bij hoge begindosering

Hoofdpijn

Huid, rode (rash)

Impotentie bij de man

Maagdarmklachten

Menstruatiestoornissen

Misselijkheid

Moeheid

Neuroleptica-syndroom; optreden van bijwerkingen die typisch voorkomen bij het gebruik van antipsychotica (= neuroleptica)

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Opwinding

Orgasme-stoornissen

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierschokken en ?krampen (= convulsies)

Spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Antihistaminica (= anti-allergische middelen)

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Barbituraten

Carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®)

Dopamine-agonisten, zoals bromocriptine (= Parlodel®)

Guanethidine (Suprexon®)

Levodopa (= Aldomet®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Methyldopa (= Parlodel®)

Opiaten (= pijnstillers met opium of een opium-achtige werkzame stof)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Pijnstillers (= analgetica)

Reserpine en andere centraal-werkende bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Sympathicolytica, alfa-receptor-blokkerende, zoals labetalol (= Trandate®)

Thee (niet combineren met de Risperdal-drank)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts, en/of psychotherapeut.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts en/of psychotherapeut.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Risperdal® Consta

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Bijsluiters

Risperdal Consta
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017