Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 09911
RVG 09913
RVG 09915-7

Werkzame stof

Ceftriaxon

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: cefalosporinen

Samenstelling

Poeder voor infusievloeistof: 2 g ceftriaxon (bevat ook natrium)

Poeders voor intraveneuze (= i.v. = in ader) injectie: 500 mg en 1000 mg ceftriaxon (bevat ook natrium)

Poeders voor intramusculaire (= i.m = in de spieren) injectie: 250 mg en 1000 mg ceftriaxon (bevat ook natrium).

Fabrikant/Leverancier

Roche Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor ceftriaxon

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor cefalosporinen

Overgevoeligheid voor lidocaïne (indien het middel lidocaïne bevat)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.
Raadpleeg hierover zo nodig uw arts.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk.

Na toediening van dit medicijn [ geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerking duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor ceftriaxon.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)

Bloedwaarden, veranderingen (o.a. leverenzymen)

Braken

Diarree

Duizeligheid (zelden)

Injectieplaats, o.a. pijn en ontsteking

Maag-darmstoornissen

Misselijkheid

Mond- (stomatitis) en tongontsteking (= glossitis)

Ontlasting, dun

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag

Wisselwerkingen

Aminoglycosiden

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking

Fluconazol (= Diflucan®)

Vancomycine (Vancocin®)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Rocephin®

Bijzonderheden

Alle poeders voor infusie- en injectievloeistof bevatten natrium.

Het oplosmiddel voor intramusculaire (= i.m. = in spier) injectie bevat 1% lidocaïne als plaatselijk verdovend middel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Rocephin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017