Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2001

Werkzame stof

Geïnactiveerde hepatitis A-virus en recombinant HbsAg-eiwit

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Suspensie voor injectie (in wegwerpspuit): tenminste 720 Eenheden (= E) geïnactiveerde hepatitis A-virus en 20 microgram recombinant HbsAg-eiwit per ml suspensie
De suspensie bevat 2-fenoxyethanol en sporen thiomersal als conserveermiddelen.

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV (GSK)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hepatitis , actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met hepatitis A- en B-virussen van personen vanaf 16 jaar, die een verhoogd risico op hepatitis A- en B-infectie lopen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 16 jaar (alleen indien strikt noodzakelijk)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. het conserveermiddel 2-fenoxyethanol en thiomersal)

Ziekten, acute, die met hoge koorts gepaard gaan

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk toepassen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk toepassen tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert de vorming van antistoffen (= immunoglobulinen) tegen hepatitis A en B virussen.

Voor zover bekend beschermt de inenting (= vaccinatie) tenminste 4-5 jaar tegen hepatitis B en tenminste 10 jaar tegen hepatitis A.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Braken

Duizeligheid

Griepachtige verschijnselen

Hoofdpijn

Injectieplaats: pijn, roodheid en zwelling

Koorts

Malaise

Misselijkheid

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Immunosuppressiva (= medicijnen die afstotingsreacties onderdrukken)

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Na de 1e inenting (= vaccinatie) vindt 1 maand later een 2e inenting plaats, na 6 maanden een 3e inenting en na 12 maanden bij voorkeur nog een vierde inenting.

Na inenting duurt de bescherming (= afweer, immunisatie) ca. 10 jaar.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Na de 1e inenting (= vaccinatie) vindt 1 maand later een 2e inenting plaats, na 6 maanden een 3e inenting en -bij voorkeur- na 12 maanden een 4e ineneting.
Dit is noodzakelijk voor een goede en langdurige bescherming tegen hepatitis A en B virussen (ca. 10 jaar).

Medicatiebegeleiding

Na de 1e inenting (= vaccinatie) vindt 1 maand later een 2e inenting plaats, na 6 maanden een 3e inenting en -bij voorkeur- na 12 maanden een 4e ineneting.
Dit is noodzakelijk voor een goede en langdurige bescherming tegen hepatitis A en B virussen (ca. 10 jaar).

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Twinrix Adult®

Bijzonderheden

De suspensie bevat 2-fenoxyethanol en sporen thiomersal als conserveermiddelen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Twinrix Adult
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017