Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 17568

Werkzame stof

Gezuiverd capsulair Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty 2-stam)

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof, wegwerpspuit 0,5 ml: 0,05 mg gezuiverd capsulair Vi-polysaccharide van Salmonella typhi

Fabrikant/Leverancier

Sanofi Pasteur MSD

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tyfus, actieve bescherming (= actieve immunisatie) tegen infectie met tyfus-bacteriën (= Salmonella typhi)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 5 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Ziekten, acute en ernstige, die gepaard gaan met koorts

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit vaccin alleen indien strikt noodzakelijk toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de periode van borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Dit vaccin alleen indien strikt noodzakelijk toedienen tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert actief de vorming van antistoffen die tyfus-bacteriën (= actieve immunisatie).

De beschermende werking duurt ca. 3 jaar.

Bijwerkingen

Hoofdpijn

Injectieplaats: roodheid, pijn, verharding

Jeuk

Koorts

Misselijkheid

Pijn, algemene

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige spier (= intramusculair) of onder de huid (= subcutaan) toegediend.

De inenting (= vaccinatie) moet tenminste 2 weken vóór vertrek[/b naar een land of gebied waar buiktyfus voorkomt plaatsvinden.

Voor bescherming (= immunisatie) op langere termijn wordt aanbevolen de volledige inenting iedere 3 jaar te herhalen.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Voor bescherming (= immunisatie) op langere termijn wordt aanbevolen de volledige inenting iedere 3 jaar te herhalen.

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen na toediening van dit vaccin zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Typhim Vi®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
.

Bijsluiters

Typhim Vi
Typhim Vi
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017