Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiedatum

1987

Werkzame stof

Chloorhexidine

Geneesmiddelgroep

Ontsmettingsmiddelen (= antiseptica/desinfectantia)

Samenstelling

Gel (0,05%) voor urethrale toepassing (= via de plasbuis) in wegwerpspuit van 6 ml voor vrouwen en kinderen en van 20 ml voor mannen: 0,5 mg chloorhexidine-digluconaat per gram (= 1 ml) oplossing

Fabrikant/Leverancier

Montavit GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ontsmetting van de plasbuis (= urether)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel doodt (= bactericide) bacteriën en is ook werkzaam tegen bepaalde huidparasieten en schimmels.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Huidirritatie, na herhaald gebruik

Na desinfectie bij blaas-catheterisatie: aandrang tot urineren, plaatselijke irritatie of pijnlijk gevoel en bloed in de urine (na hoge doseringen)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen worden zonder recept niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw (huis)arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Urogliss-S®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Bijsluiters

Urogliss-S
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017