Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 22722

Werkzame stof

Folinezuur

Geneesmiddelgroepen

Foliumzuur-derivaten

Tegengiften (= antidota)

Samenstelling

Injectievloeistof: 25 mg folinezuur (als di-natriumzout) per ml

Fabrikant/Leverancier

Pharmachemie BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedarmoede, door foliumzuur-tekort

Methotrexaat-vergiftiging (= Emthexate®, Ledertrexate®)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedarmoede door vitamine B12-tekort (= pernicieuze anemie)

Braken

Diarree

Maagdarm-stoornissen

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen in dit middel

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Informeer bij uw (huis)arts of u dit middel mag gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie- en concentratie- og gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Folinezuur speelt o.a. een belangrijke rol speelt bij de eiwitstofwisseling, de celdeling en de vorming rode bloedcellen (= erythrocyten). Het heeft dezelfde werking als foliumzuur.

Bijwerkingen

Maagklachten, bij hoge doses

Overgevoeligheidsreacties, zoals koorts en huiduitslag

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen die de werking van foliumzuur tegengaan (= foliumzuur-antagonisten), zoals methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®), trimethoprim (= Monotrim®, Wellcoprim®) en pyrimethamine (= Daraprim®)

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Overleg eerst met uw (huis)arts voordat u (zelfzorg)medicijnen combineert met andere medicijnen of alcohol. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkijgbaar en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van dit medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Vorina®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Vorina
Vorina
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017