Ophoping van stikstof in het lichaam, waardoor het ammonium (= ammoniak)-gehalte in het bloed te hoog is (= hyoer-ammoniëmie)

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Hersen-vergiftiging met als gevolg verminderd bewustzijn en bewusteloosheid (= coma).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Stikstof uit eiwitten wordt normaliter door het lichaam omgevormd tot ureum dat via de urine wordt uitgescheiden. Bij bepaalde lever-aandoeningen (o.a. het ontbreken van of tekort aan bepaalde lever-enzymen) wordt onvoldoende ammonium omgezet in ureum gevormd. Hierdoor hoopt ammonium zich op in het lichaam (vooral na het eten van eiwit-rijk voedsel).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- eiwitarm dieet
- medicijnen: zie hieronder

zie ook: lever-aandoeningen

Terug naar stofwisselingsaandoeningen