Vrij plotseling vrijkomen van grote hoeveelheden histamine e.a. weefselstoffen met als gevolg een plotselinge, ernstige bloeddrukdaling die lvensbedreigend kan zijn; verder (ernstige) ademnood door luchtweg-vernauwing (= bronchus-vernauwing), vochtophoping onder de huid (= perifeer oedeem). Een anafylactische shock treedt gewoonlijk pas op herhaald contact met een al of niet bekende stof waarvoor men overgevoelig is (bijv. penicilline, insectenbeet).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Roodheid, snelle pols, flauwvallen, bewusteloosheid en slecht functioneren van de hersenen, hart en nieren en daarna ook de overige organen

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- epinefrine (= adrenaline, EpiPen®); ook zelf-injectie bij bekende bekende overgevoeligheid
- toediening van zuurstof
- slang door keel naar luchtpijp (= intubatie)
- snel lopend glucose-infuus
- anti-histaminica
- corticosteroïden
- combinaties van deze behandelingen

zie ook: shock

Terug naar anafylactische reactie