Groep van medicijnen met invloed op de bloeddruk (= -tensie) die wordt onderverdeeld in:

- anti-hypertensiva, d.w.z. middelen die een te hoge (= hyper-) bloeddruk (= tensie) verlagen (= anti-)

- anti-hypotensiva, d.w.z. middelen die een te lage (= hypo-) bloeddruk (= tensie) verhogen (= anti-)
zie ook:
- bloeddrukverhoging (= hypertensie)
- bloeddrukverlaging (= hypotensie)
- hart- en vaatmiddelen