Mogelijke behandelingen van boezemfladderen (o.a.):
- wegnemen van de oorzaak (= causale/curatieve therapie)
- hart-versterkende middelen: o.a. digoxine (= Lanoxin®)
- hartritme-normaliserende middelen zoals bèta-blokkers of calcium-antagonisten
- bloedstolling-remmende middelen (= bloedverdunners = trombose-middelen) om trombose/embolie te voorkömen (= preventief)
- defibrilleren (zo nodig) d.m.v. een elektrische schok op de borstkast met een defibrillator
- pacemaker, na uitschakelen van de sinusknoop in de wand van de rechter boezem

Terug naar boezemfladderen