Overmatige productie van mannelijke hormonen (= androgenen) door de bijnierschors bij jongens of meisjes.
Bij meisjes functioneren de vrouwelijke geslachtsorganen normaal, maar treden naast vrouwelijke ook mannelijke kenmerken op (= pseudo-hermafroditisme).
Bij jongens treedt voortijdig (= praecox) abnormale lengtegroei op en abnormale groei van de geslachtsorganen, echter zonder geslachtsrijping (= pseudo-puberteit).

Wanneer bovendien overmatig zoutverlies via de nieren en de urine optreedt, wordt gesproken van CAS met zoutverlies (Eng. \"saltloosing type\").

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen die hormoon-productie remmen
- medicijnen die het zoutverlies beperken (bij CAS met zoutverlies)
- operatieve ingreep

Terug naar groei-stoornissen