Slechte nierfunctie als gevolg van een verhoogde productie van aldosteron door de bijnierschors.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Toename van de urine-productie (= poly-urie), dorst (= polydipsie), bloeddrukverhoging (= hypertensie), spierzwakte (= myasthenia), spierverkrampingen (= tetanische verschijnselen), verhoogd glucose-gehalte van het bloed en verstoorde elektrolyt-balans.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Vergroting van de bijnierschors (= bijnierschors-hyperplasie) of een bijnierschors-tumor (= adenoom), waardoor een overmatige hoeveelheid aldosteron wordt geproduceerd door de bijnierschors.

zie ook:
- behandeling
- overmaat aan bijnierschorshormonen

Terug naar bijnier-aandoeningen