Besmettelijke virusziekte waarbij de geïnfecteerde cellen (= cyto-) opzwellen (= megalo). De aandoening komt voornamelijk voor bij patiënten met een verzwakt afweersysteem (= immuno-deficiëntie).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Verzwakking van het natuurlijk afweersysteem (= immuundeficiëntie), waardoor gemakkelijk andere infecties kunnen ontstaan, koorts, ziek gevoel, lever-ontsteking (= hepatitis) met geelzucht (= icterus), huiduitslag (exantheem), vermindering van het gezichtsvermogen tot blindheid (vooral bij AIDS-patiënten)

Oorzaak
Infectie met het cytomegalovirus (CMV) dat tot de herpes-virussen behoort.
CMV kan o.a. worden overgebracht door speeksel, urine, seksueel contact, bloedtransfusie met besmet bloed, plasma of andere bloed-bestanddelen, tijdens de zwangerschap en tijdens orgaantransplantaties met besmet weefsel of besmette organen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: antivirale middelen

zie ook:
- verzwakt afweersysteem (= immuno-deficiëntie)
- seksueel overdraagbare aandoeningen (= SOA)

Terug naar virus-infecties