Mogelijke behandelingen van darmkanker (o.a.):
- operatieve verwijdering (ca. 70% van de gevallen) van de darmtumor en het daaraan grenzende gedeelte van de darm, waarna de darmuiteinden indien mogelijk weer aan elkaar worden verbonden; indien dat niet mogelijk is krijgt de patiënt een kunstmatige uitgang voor de ontlasting via de buikwand (= colo-stoma) in een speciaal daarvoor bestemde zak (= colostoma-zak)
- invasieve verwijdering van de darmtumor met een elektrocutieve endoscoop (meestal minder effectief dan operatieve verwijdering)
- bestraling (= radiotherapie): met name bij rectumkanker
- chemokuur: met name na uitzaaiing: o.a. fluorouracil en levamisol (= Ergamisol®): zie ook anti-kankermiddelen (= cytostatica, oncolytica)
- combinatie van behandelingen

Terug naar darmkanker