Diabetes insipidus wordt veroorzaakte door de verminderde afgifte van het antidiuretisch hormoon (ADH) door de hypofyse in het bloed . Hierdoor wordt door de nieren te veel urine (polyurie) geproduceerd. De ziekte kan plotseling of geleidelijk ontstaan en zich op alle leeftijden voordoen.

Symptomen van diabetes insipidus

Mogelijke symptomen bij diabetes insipidus:
- Hevige dorst (polydipsie)
- Zeer veel drinken
- Overmatige urineproductie overdag en 's nachts (polyurie)
- Verstoorde water/zout-balans
- Uitdroging (dehydratie)
- Bloeddrukverlaging (hypotensie)
- Shock

Behandeling van diabetes insipidus

Beschikbare behandelingen van diabetes insipidus:
- Medicijnen die de productie van antidiuretische hormoon (ADH) stimuleren: o.a. carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®, chloorpromazine (Largactil®), clofibraat en thiaziden (bepaald type plasmiddelen)
- Medicijnen die de urineproductie verminderen

Oorzaken van diabetes insipidus

Mogelijke oorzaken van diabetes insipidus:
- Abnormaal geringe productie van ADH in de hypothlamus: zie hypothalamusaandoeningen
- Abnormaal geringe afgifte van ADH door de hypofyse: zie hypofyseaandoeningen
- Verminderde gevoeligheid van de nieren voor ADH (nefrogene diabetes insipidus)
- Combinatie van bovengenoemde oorzaken

Terug naar hormonale aandoeningen