Pijn door druk op een bepaald orgaan of weefsel.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Plaatselijke zwelling (= perifeer oedeem), vocht-ophoping, bloed-ophoping, weefsel-ontsteking, abces, orgaan-vergroting door overmatige groei (= hypertrofie) of gezwelvorming (= hyperplasie).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- wegnemen van de oorzaak (= causale/curatieve behandeling)
- pijnstillers (= analgetica)

Terug naar pijn