(1) Zintuiglijk waarneming, zoals gezichtsvermogen, gehoor, smaak, reuk en tast
(2) Onbewuste gewaarwording van bepaalde prikkels van buitenaf (bijv. pijn) of van binnenuit (bijv. geluksgevoel, verdriet, kwaadheid, verzadigingsgevoel).
Waarschijnlijk speelt het limbische systeem van de hersenen een belangrijke rol in het ontstaan en de verwerking van gevoelens.

Mentale gevoelens kunnen o.a. worden onderscheiden in:
- emoties: bepaald gevoel als gevolg van een zintuiglijke waarneming en/of mentale waarneming (o.a. herinneringen, gedachten, fantasie├źn
- sentimenten: emotie die betrekking heeft op iets of iemand anders, bijv. partner, kinderen, etc.
- stemmingen (= gemoedstoestand): totaal aan persoonlijke gevoelens (= emoties) op een bepaald moment

zie ook:
- zintuigen
- pijn
- limbische syteem
- emotionele aandoeningen


Terug naar psychische aandoeningen