Vóórkomen van abnormale knobbels in de halsstreek, zonder verdere klachten, als gevolg van uitzaaiing (= metastasering) van kanker elders in het lichaam.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: o.a. cisplatine injecties (= Platosin®)
- bestraling (= radio-therapie)
- chirurgische verwijdering van de knobbels en omringend weefsel

zie ook:
- kanker
- tumoren

Terug naar hals-aandoeningen