Mogelijke aandoeningen van het hart (o.a.):
- acuut reuma
- angina pectoris (= hartkrramp)
- aritmieën
- coronaire hartziekten (= CHZ)
- hartfalen (= hart-insufficiëntie, decompensatio cordis)
- hart-infarct
- hartklep-aandoeningen
- hart-ontstekingen (= carditis): o.a. endocarditis, myocarditis, pericarditis
- hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)
- hartspier-aandoeningen
- hartstilstand (Eng. cardiac arrest)
- hart-tumoren
- inspanningsastma (= astma cardiale)
- kransslagader-aandoeningen (= coronaire of ischemische hart-aandoeningen)
- myocard-infarct
- sporthart (= atletenhart)
- verdikte hartwand (= ventrikel-hypertrofie)

zie ook: hart

Terug naar hart- en vaat-aandoeningen