Groep van medicijnen met een werking op het hart en/of de bloedvaten (= tractus circulatorius).

Hart- en vaatmiddelen worden onderverdeeld in:
- bloeddruk-verhogende middelen (= anti-hypotensiva)
- bloeddruk-verlagende middelen (= anti-hypertensiva)
- hartdoorbloeding-bevorderende middelen (= coronaire middelen)
- hartfaal-middelen
- hartritme-normaliserende middelen (= anti-arritmica)
- kransslagader-middelen
(= middelen bij coronaire aandoeningen)
- perifere doorbloedingsmiddelen (= middelen bij perifere doorbloeddingsstoornissen, zoals ziekte van Raynaud en claudicatio intermittens)
- spatader-middelen (= varico-scleroserende middelen)

zie ook:
- bloed-circulatie
- hart- en vaat-aandoeningen
- geneesmiddel-hoofdgroepen