Erfelijke stoornis waardoor stapeling plaatsvindt van ijzer-ionen in met name lever, hart, milt, alvleesklier (= pancreas) en huid. Hemosiderose komt vooral voor bij mannen.

Mogelijke behandeling (o.a.)
- medicijnen die de overmaat ijzer-ionen binden: o.a. deferoxamine (= Desferal®)

Terug naar erfelijke aandoeningen