Homeopathie heeft als basisregel het similia- of gelijkheidsbeginsel, d.w.z. het gelijke genezen door het gelijkende (Latijn: Similia similibus curentur). Het woord homeopathie komt uit het Grieks en betekent letterlijk 'gelijksoortig of overeenkomstig lijden').

In de praktijk houdt het gelijkheids- of similia-principe in dat een bepaalde stof (bijv. wolfskers = Atropa belladonna), die in hoge doseringen bij gezonde personen bepaalde verschijnselen veroorzaakt (o.a. verhoogde lichaamstemperatuur, koude rillingen en dorst), in een lage, 'gepotentieerde' of homeopatische dosering een genezende werking kan hebben bij een zieke met gelijksoortige verschijnselen (bijv. koorts en zenuwpijnen).

zie ook:
- keuze van het middel
- werking
- potenties (= verdunningen)
- dosering en gebruik
- consult
- grondlegger van de homeopathie