Abnormaal hoog kalium-gehalte van het bloed.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Aanhoudend verminderde nier-functie (= chronische nier-insufficiëntie) en nier-dialyse.

Mogelijke behandeling (o.a.)
- medicijnen: Sorbisterit® (eerste keus bij hypertensie, hartfalen of oligurische nierbeschadiging),
- Resonium A®

Terug naar water/elektrolyt-huishouding