Abnormaal verhoogde productie en afgifte van bijschildklier-hormonen (= parat-hormonen). De aandoening komt vaker voor bij vrouwen en bij ouderen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Te hoge calicium-spiegels in het bloed en de urine (zie ook hyper-calciëmie)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- te grote bijschildklieren (in ca. 10% van de gevallen)
- goedaardige (= benigne) bijschildklier-tumor (in ca. 90% van de gevallen)
- kwaadaardige (= maligne) bijschildklier-tumor (zeer zelden)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- veel drinken
- vocht-infuus
- plasmiddelen (= diuretica), die de uitscheiding van calcium bevorderen, zoals furosemide (= Lasix®, Lasiletten®)
- nier-dialyse

Terug naar bijschildklier-aandoeningen