Woekering van jonge plasmacellen (= myeloomcellen) in het beenmerg, die zich verspreid (= multipel) nestelen in de zachte, sponsachtige botdelen. Daarna groeien deze cellen uit tot plasmocytomen, die de groei en de bouw van het bot verstoren. Dit heeft weer stoornissen van het afweersysteem tot gevolg, waardoor de afweer tegen infecties wordt verzwakt. Bij tijdige ontdekking is een redelijke goede beheersing van de ziekte mogelijk.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Verhoogd infectiegevaar, bloedarmoede (= anemie), botpijn, botaantasting, spontane botbreuken (= botfracturen) ook van de wervels, waardoor dwarslesie-verlammingen en veranderingen in het bloedbeeld en de bloedsamenstelling kunnen ontstaan.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: Alkeran®, Farmorubicine®, Farmorubicine Cytosafe®, Levact®, Belustine®, Velcade®, Endoxan®, Caelyx®

Terug naar beenmerg-kanker