Chronische infectieziekte door leprabacillen ( = Mycobacterium leprae). Besmetting vindt meestal al op jonge leeftijd plaats via contact met anderen die al besmet zijn. In de meeste gevallen biedt het eigen afweersysteem voldoende bescherming en treedt de ziekte niet op na besmetting. Als dat wel het geval is doen de eerste verschijnselen zich meestal pas op jong volwassen leeftijd voor en kunnen dan zeer uiteenlopend zijn.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- tuberculoïde lepra: o.a. grote, bleek gele vlekken en knobbels op de huid, zenuwaandoeningen en -beschadigingen, bewegings- ( = motorische) en gevoels- ( = sensibele) stoornissen, stoornissen in de weefselvoeding en -groei, gezichtsstoornissen en blindheid.
- lepromateuze lepra (= zeer ernstige vorm van lepra): alle hierboven genoemde verschijnselen plus o.a. bloedarmoede, koorts, vermagering, zweren en zeer ernstige aandoeningen van neus, ogen en mond.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: lepra-middelen (= anti-leprotica)

zie ook: infectie-ziekten