Infectie met Nocardia asteroides-bacteriën. Meestal eerst in de longen, waarna verspreiding via de bloedbaan naar de huid en de hersenen. De bacterie bevindt zich o.a. in besmette grond.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Long-ontsteking (= pneumonia) met hoest, koorts, verlies eetlust, gewichtsverlies, ophoping van vocht tussen de longvliezen, algehele verzwakking, ontsteking van vele andere lichaamsdelen, waaronder hersenen (hoofdpijn en veranderde hersenfuncties) en nieren, met pus-ophoping

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Besmetting met de bacterie via de lucht (meestal) en (zelden) via huid of maag.
NB Vooral mensen met een verminderde afweer, ouderen en patiënten die met afweersysteem-onderdrukkende middelen (= immunosuppressiva) worden behandeld zijn gevoelig voor nocardiosis.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: penicilline, sulfadiazine, amikacine (= Amukin®)
NB. Na verspreiding vanuit de longen naar andere lichaamsdelen, wordt de infectie levensbedreigend.

Terug naar bacteriële infecties