Bij de bestrijding van pijn en koorts bij jonge kinderen tot ca. 10 jaar wordt in eerste instantie paracetamol aanbevolen.

Kinderen met griep of waterpokken kunnen na gebruik van acetylsalicylzuur en carbasalaat-calcium mogelijk het Reye-syndroom ontwikkelen. In die gevallen wordt daarom het gebruik van paracetamol aanbevolen.

Jonge kinderen tot ca. 1 jaar en met name vroeggeborenen (= prematuren) en pasgeborenen (= neonaten) kunnen zeer gevoelig zijn voor (actetyl)salicylaten. Daarom wordt ook in die gevallen paracetamol aanbevolen als pijn- en koortswerend middel.

Paracetamol is beschikbaar in de vorm van een drank (voor snelle pijnverlichting), tablet of zetpil (vooral bij misselijkheid en braken).

Terug naar pijn

(Bron: Farmakotherapeutisch Kompas 2004)