Toename van het aantal urine-lozingen per dag zonder dat de dagelijks geproduceerde hoeveelheid urine toeneemt.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: zie hieronder

zie ook: plas-problemen