Tropische infectieziekte met een micro-organisme met zowel op een bacterie als virus lijkt. De ziekte wordt vooral op de mens overgebracht door beten van teken, mijten, luizen en vlooien. Meestal raken daarbij kleinere bloedvaten ontstoken, die dan kunnen verstoppen en/of inwendige bloedinkjes veroorzaken.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Koorts, huiduitslag en gevoel van ziekte (= malaise).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: anti-biotica (chlooramfenicol en doxycycline)

NB. Bij tijdige behandeling treedt meestal na ca. 2-3 dagen verbetering op. Na het verdwijnen van de koorts moet de behandeling met antibiotica nog tenminste één dag worden voortgezet.

zie ook: muriene vlektyfus (= rattenvlektyfus)

Terug naar ricketsia-infecties