Verhoogde activiteit van de schildklier waardoor meer schilklier-hormonen (thyroïd-hormonen) worden geproduceerd en afgegeven dan normaal.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: o.a. atenolol, Benserazide-Levodopa Levodopa-Benserazide, Lopresor®, Metoprolol,
Selokeen®

zie ook: hyper-thyroïdie

Terug naar schildklier-aandoeningen