Tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltijk verlies (= ageusie) of veranderingen (= dysgeusie) van de smaak.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- bestraling van hoofd en hals
- depressiviteit
- medicijnen, zoals amitryptiline (= Sarotex, Tryptizol) en vincristine
- tabakgebruik (met name pruim- en pijptabak)
- tong-aandoeningen (meestal), zoals infectie, verbranding, verlamming en tumor
- verkoudheid, griep


Terug naar smaakzin