Het geheel aan cel-processen dat betrokken is bij de vorming (= synthese) en afbraak (= metabolisme) van natuurlijke (o.a. aminozuren, vetzuren, koolhydraten) en lichaamsvreemde stoffen (o.a. medicijnen en vergiften).
Hierbij spelen een aantal hormonen (o.a. gastrine, insuline), alle vitaminen en een groot aantal mineralen (= metalen en anionen) een grote rol.

Anabole stofwisselingsprocessen zijn opbouwend en bevorderen de groei.
Katabole stofwisselingsprocessen zijn afbrekend en remmen de groei.

zie ook:
- suiker-stofwisseling (= koolhydraat-metabolisme)
- vet-stofwisseling (= lipiden-metabolisme)
- eiwitstofwisseling
(= proteïnen-metabolisme)
- stofwisselingsaandoeningen