Overvloedige afscheiding van melk of melk-achtig vocht uit de borst (= galactorroe)
- vrouwen
- tijdens de periode van borstvoeding (= lactatie) na de bevalling (= zogvloed).
- buiten de zwangerschap om als gevolg van een bepaalde aandoening of medicijnen (zie oorzaken)
- mannen: meklafgifte bij mannne

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- melk-achtig vocht wijst meestal op een hormonale aandoening, die mogelijk met medicijnen kan worden behandeld.
- -loederig vocht wijst meestal op goedaardige (= benigne), soms vloeibare gezwellen in de melkklier (= intraductaal papilloom).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: bromocriptine (= Parlodel®), cabergoline (= Dostinex®), quinagolide (= Norprolac®)
- operatieve verwijdering van goedaardige of kwaadaardige gezwellen of van de borstklieren
- bestraling: als overige behandelingen niet of onvoldoende helpen

zie ook:
- oorzaken
- hypofyse-aandoeningen

Terug naar borst-aandoeningen