Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 08202
RVG 09355

Werkzame stof

Bromocriptine

Geneesmiddelgroep

Anti-hormonen

Samenstelling

Capsules: 5 mg bromocriptine-mesilaat per capsule

Tabletten: 2,5 mg bromocriptine-mesilaat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 112556//08202

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Acromegalie (= overmatige lichaamsgroei)

Amenorroe (= uitblijven van de menstruatie)

Galactorroe , overvloedige melkvloed ten gevolge van overmatige prolactine-productie (= hyper-prolactinemie)

Hyperprolactinemie , verhoogd prolactine-gehalte van het bloed

Lactatie (= melkproductie en -afscheiding), onderdrukking van

Mastalgie (= borstklierpijn) tijdens de menstratie

Onvruchtbaarheid, bij de man ten gevolge van overmatige prolactine-productie (= hyperprolactinemie)

Parkinsonisme (wanneer deze niet is veroorzaakt door medicijnen)

Prolactinoom (= tumor van hypofysevoorkwab-cellen die prolactine produceren)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie),

Hart- en vaatafwijkingen (= cardiovasculaire afwijkingen), indien aanwezig (= manifest)

Hartkransslagader-ziekten (= coronaire aandoeningen) of verschijnselen (= symptomen) daarvan

Overgevoeligheid voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor ergot-alkaloïden

Psychische stoornissen, ernstige; na eerder gebruik van dit medicijn na de bevalling (= post partem) of tijdens de kraamperiode (= puerperium)

Zwangerschapsvergiftiging (= zwangerschapstoxicose)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap vast te stellen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Niet gebruiken tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, tenzij onderdrukking van de melkproductie de bedoeling is.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. het reactie- en concentratievermogen verminderen en duizeligheid , wazig zien en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit antihormoon remt de productie van prolactine en van groeihormoon (= somatropine) en gaat ook de verschijnselen van parkinsonisme tegen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Beenkrampen

Bewegingsstoornissen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Bloeddrukdaling, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Blozen (flushing)

Braken

Droge mond

Duizeligheid

Koude extremiteiten, zoals vingers, tenen, handen en voeten, bij gebruik van hoge doseringen

Misselijkheid (= nausea)

Onrust, psychomotorische

Paranoïa (= achtervolgingswaan)

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Wanen

Wazig zien

Wisselwerkingen

Antipsychotica, bepaalde (dopamine-antagonisten)

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Ergot-alkaloïden (o.a. ergometrine en methylergometrine)

Erytromycine (= Eryc®, Erythrocine®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten tijdens de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Parlodel®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In pricipe is na overdosering ook de kans op bijwerkingengroter (zie aldaar).

Bijsluiters

Parlodel
Parlodel
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017