Veel voorkomende terminale klachten (o.a.):
- angst: bij vrijwel alle terminale patiënten
- benauwdheid/ademnood: o.a. bij ca. 70% van de longkanker-patiënten
- darm-obstructie: tot 40% van de darmkanker-patiënten
- delirium: o.a. bij ca. 70% van alle kankerpatiënten
- diarree: vooral bij alvleesklier-kanker
- ernstige lichamelijke zwakte: bij ca. 90% van alle terminale patiënten
- hik: bij ca. 1% van de terminale patiënten
- hoest: o.a. bij 40-70% van de longkanker-patiënten
- jeuk: bij 5-7% van alle terminale patiënten (NB. jeuk wordt vaak als erger ervaren dan pijn)
- misselijkheid en braken: bij 40-70% van alle terminale patiënten
- pijn: bij 60-70% van alle terminale patiënten
- psychosen: vaak pas in allerlaatste stadium

Terug naar terminale zorg