Infectie (= infestatie) van het lichaam met ingewandswormen (= vermis, helmins). Wormen kunnen komen vooral voor in het maagdarm-kanaal, maar ook in weefsels en organen.

De belangrijkste ziekte-verwekkende (= pathogene) worm-soorten zijn:
- plat- of lintwormen (= cestoden)
- rondwormen (= nematoden), waaronder de spoelwormen
- zuigwormen (= trematoden)

Belangrijke inheemse wormen (o.a.)
- aarsmaden (= Enterobius vermicularis)
- spoelwormen (= ascariasis)
- zweepwormen (= trichuriasis)
- lintwormen

In de tropen komen relatief veel uitheemse wormen voor:
- mijnwormen (= ankylostomiasis)
- schistosomiasis (= bilharziasis) wordt veroorzaakt door de zuigworm Schistosoma die steeds vaker ook in Nederland wordt aangetroffen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
De verschijnselen zijn sterk afhankelijk van het type worm, de plaats in het lichaam waar ze zich bevinden en de duur van de infestatie.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: worm-middelen

zie ook: infectie-ziekten

Terug naar darm-aandoeningen