Het luchtvervuilingsniveau blijft in veel delen van de wereld gevaarlijk hoog.Uit nieuwe gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat 9 van de 10 mensen lucht ademen met een hoog gehalte aan verontreinigende stoffen.

Luchtvervuiling

De WHO schat dat jaarlijks ongeveer 7 miljoen mensen sterven aan blootstelling aan vervuilde lucht.Alleen al de luchtvervuiling in de omgeving veroorzaakte ongeveer 4,2 miljoen doden in 2016, terwijl huishoudelijke luchtvervuiling door koken met vervuilende brandstoffen (zoals houtstook en vervuilende technologieën) in dezelfde periode naar schatting 3,8 miljoen doden veroorzaakte.

De WHO geeft aan dat fijnstof in je longen allerlei ziektes kan veroorzaken, zoals longkanker en longontsteking. De WHO houdt een database bij over de luchtkwaliteit van 4300 steden in 108 landen. Het nieuwe rapport schetst een vergelijkbaar beeld als in 2016. Sindsdien is er informatie over duizend nieuwe steden bij gekomen.

Nederland

Luchtvervuiling is nog altijd het ergst in het Midden-Oosten, Midden-Afrika en delen van Azië. De voornaamste bronnen zijn: industrie, landbouw, transport en fossiele brandstoffen. Maar ook de luchtkwaliteit in Nederland is slecht en nog steeds zorgwekkend. Soms worden Europese normen overschreden. Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland lopen uiteen van 6.700 tot 12.900 per jaar, aldus het RIVM. Belangrijke boosdoeners: fijnstof en stikstofdioxide.

Een lichtpuntje volgens de WHO: nog nooit hebben zo veel landen maatregelen genomen om uitstoot te beperken.

Bron: WHO