Ernstige ontsteking van het longweefsel door uiteenlopende micro-organismen (NB onder pneumonitis (= long-infiltraat) wordt gewoonlijk een lichte vorm van long-ontsteking verstaan).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Plotselinge (= acute), hoge koorts, pijn op de borst, flank en/of rug, koude rillingen, benauwdheid, opgeven van fluimen, wit-blauwige huid vanwege zuurstofgebrek (= cyanose) en neusvleugel-ademen (vooral bij kinderen)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- micro-organismen, waaronder bacteriën (o.a. pneumokokken), virussen en schimmels
- verzwakking van het afweersysteem in de longen, waardoor veel grotere kan op long-infectie
- beschadiging van het longweefsel, zoals bij long-emfyseem.

zie ook:
- vormen
- behandeling

Terug naar long-aandoeningen