Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel), bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 23013
RVG 27897=23013

Werkzame stof

Macrogol

Geneesmiddelgroep

Laxeermiddelen

Samenstelling

Poeder in sachet voor orale oplossing: 10 gram per sachet (bevat geen suiker)

Fabrikant/Leverancier

IpsenFarm.BV

Euro Registratie Collectief B.V.(parallel import)
RVG 33837//23013

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 33765//23013

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 107330//23013

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verstopping (= obstipatie = constipatie) bij volwassenen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

xDikkedarm-ontstekingen (organische inflammatoire colopathieën) met koorts en darmzweren, zoals colitis ulcerosa en de ziekte (= morbus) van Crohn

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of macrogolen (poly-ethyleeglycol)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit medicijn kan tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Macrogol zorgt ervoor dat de hoeveelheid vocht in de darm toeneemt. Hierdoor wordt de darmwerking (= peristaltiek) gunstig beïnvloed en de darmsubstantie genormaliseerd. De elektrolyten voorkómen dat te veel lichaamseigen elektrolyten met de ontlasting verloren gaan.

De laxerende werking begint na 1-2 dagen.

Bijwerkingen

Buikklachten (= abdominale klachten); vooral wanneer sprake is van functionele darm-aandoeningen

Diarree (bij gebruik van te grote hoeveelheden). De diarree verdwijnt in dat geval ca. 1-2 dagen na stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 1-2 sachets per dag, bij voorkeur 's ochtends in één enkele dosis

De inhoud van een sachet vóór gebruik oplossen in een glas water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Omdat Forlax zonder recept te verkirijgen is wordt per verzekeraar bepaald of het geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van dit medicijn.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Diarree

Bijsluiters

Forlax
Forlax
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017