Groep van medicijnen tegen misselijkheid en braken (= emesis).

Mogelijke toepassingen o.a.:
- braken zonder bekende oorzaak
- bewegingsziekten (o.a. reisziekte)
- braken na een operatie (= post-operatief braken)
- ernstig braken tijdens het begin van de zwangerschap
- braken als bijwerking van middelen tegen kanker (= cytostatica, oncolytica)
- braken door radiotherapie ('bestraling')
- misselijkheid

Anti-braakmiddelen worden onderverdeeld in:
- anti-histaminica, die de histamine-1-receptor-blokkeren en zo de allergische effecten van het vrijgekomen histamine tegengaan
- fenothiazinen, die via het centrale zenuwstelsel de braakreflex onderdrukken
- serotonine-receptor-blokkers, die de serotonine-receptoren van maag en darm blokkeren en zo het braken tegengaan
- overige anti-emetica

zie ook:
- misselijkheid
- braken

Terug naar maag/darm-middelen