Groep van medicijnen (zie hieronder) die worden gebruikt om na een operatie spierverslapping (= spier-relaxatie) door spierverslappende middelen (= spier-relaxantia) op te heffen (= antagoneren).