Groep van medicijnen (zie hieronder) die overmatig calcium (= hyper-calciëmie/hypercali-urie), fosfaat (= hyper-fosfatemie) of kalium (= hyper-kaliëmie) uitwisselen door er onoplosbare verbindingen mee aan te gaan.

Onderscheiden worden o.a.:
- calcium-uitwisselaars: zie Calcisorb® (= natrium-cellulose-fosfaat)
- fosfaat-uitwisselaars: zie calcium-carbonaat, Phos-ex® (calcium-acetaat), Renagel® (= sevelamer)
- kalium-uitwisselaars: zie Sorbisterit®, Zerolit '225' (= polystyreen-sulfonaat)

zie ook: vergiftigingen

Terug naar corrigerende middelen